>>Zažádej si o stipendium<<

Zásady ochrany osobních údajů

§1

Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek sdacademy.pl (dále jen webové stránky) je společnost Software Development Academy s ručením omezeným s kanceláří registrovanou na adrese Gdynia (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, s daňovým identifikačním číslem 5842741225 a číslem REGON 361328749 (dále jen správce).

§2

Osobní údaje uživatele jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správce realizuje bezpečnostní opatření, aby ochránil údaje před ztrátou, zneužitím a nelegálními úpravami.
Správce je povinen poskytnout informace úřadům v reakci na legitimní žádost, a to v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

§3

Správce shromažďuje informace o používání webových stránek zaznamenáváním technologických dat protokolů do systému jako jsou návštěvy webových stránek a IP adresa. Tyto informace se používají výhradně pro administrativní a statistické účely a nedovolují identifikaci jednotlivých uživatelů. Údaje shromážděné automaticky se mohou použít k:

Osobní údaje uživatelů se shromažďují, když:

Na základě předchozího souhlasu uživatele správce může zpracovávat osobní údaje uživatele, aby zprostředkoval na danou e-mailovou adresu komerční informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, a také za účelem poskytnutí služeb.

Osobní údaje, které uživatelé zprostředkovávají správci, se zpracovávají za těmito účely:

Používání webových stránek a předkládání údajů správci jsou zcela dobrovolné. Pokud uživatel neposkytne své osobní údaje, když si přeje využívat některé služby, nebude tak moci učinit. Správce vždy požaduje od uživatele minimální množství osobních údajů nezbytných pro poskytování služeb nebo odpovědí uživateli.
Osobní údaje se ukládají do té doby, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené v bodě 3 §3.

§4

Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, stejně jako má právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracovávání vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pokud si uživatel sám přeje využít svých práv, musí zaslat zprávu s řádnou žádostí na e-mailovou adresu [email protected] nebo použít nástroje dostupné na webových stránkách ke kontaktování správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů

§5

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky.
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Než vstoupíte na jiné stránky, správce vám doporučuje seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na těchto stránkách.
V případě jakýchkoli výhrad může uživatel zaslat e-mail se svými výhradami na adresu [email protected]

Tyto webové stránky používají soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Zjistěte více.

Ano, souhlasím