Začínáme s Pythonem pro začátečníky

česká republika - 24.04.2021

Vstupte do světa IT průmyslu! Začněte své dobrodružství a naučte se jeden z nejrychleji rostoucích programovacích jazyků. Díky praktické výuce během kurzu a naší pomoci s budoucím zaměstnáním, můžete svůj život změnit během několika měsíců!

Proč stojí za to vybrat si právě kurz Python?

Python je známý tím, že je nejlepší volbou pro výuku programování. Je jednoduchý, jasný a dává vám možnost zvolit si v budoucnu svou další specializaci. Znalost Pythonu vám dává univerzální možnost volby

jednoduché se ho naučit

Způsob, jakým budete psát v Pythonu, je velmi podobný angličtině. Díky tomu, i když neznáte určité mechanismy, stále dokážete pochopit, jak fungují.

Je transparentní a kompaktní

Komplikované mechanismy se nevyskytují a má to positivní vliv na efektivní a rychlé učení.

Popularita

Python je jedním z nejpopulárnějších a nejrychleji rostoucích programovacích jazyků.

Kde Python najdu?

Smart TV
Smart TV je v posledních letech konstantní trend v elektronice. Programátoři v Pythonu navrhují různé aplikace určené pro Smart TV, která je rovněž propojena se systémem Smart Home. To vám přinese spoustu možností rozvoje a získávání nových zkušeností jako programátor.

Smart Home
Python se široce používá pro projekty umělé inteligence, jako jsou Smart Home a spotřebiče Smart Home. Jako programátor v Pythonu jste schopni navrhnout pokročilé systémy ovládání rozličných elektronických zařízení, což vám poskytne šanci dosáhnout větších znalostí, více zkušeností a udělat lidem život snazší.

Autonomní vozidla
Největší, inovativní společnosti, např. Tesla, v současnosti pracují na autonomních vozidlech. Když se stanete programátorem v Pythonu, máte šanci tvořit budoucnost automotive a lepší bezpečnost na silnicích.

Jak vypadá učení na dálku?

Objevte naši vlastní metodu SDA inIT®. Víme, že nejdůležitější věcí během školení je podpora zkušeného programátora, proto je 73% času vzdáleného kurzu věnováno školení s trenérem.

Živé workshopy - online skupiny s trenérem

Jedná se o praktické skupiny vedené naživo ve virtuální učebně, během které máte kontakt s trenérem i celou skupinou. 

Souhrnný workshop s trenérem

Máte další otázky? Chcete se dozvědět více? Rozvrh kurzu zahrnuje souhrnný workshop s trenérem, během kterého se můžete vrátit k předchozím lekcím nebo se dozvědět více.

Školení

Školení, která se konají po live workshopech, nebo živých kódovacích seminářích, během nichž řešíte úkoly, které od nás dostanete. V průběhu celé relace zůstává trenér k dispozici.

Individuální meeting

Čas dedikovaný na samostatnou práci nad přiděleným úkolem. Abychom vám pomohli v učení, poskytujeme prostor pro komunikaci se zbytkem vaší skupiny.

Živé kódování - společné kódování

Během vzdálených živých kurzů se naučíte programovat s trenérem. Trenér váš kód průběžně ověřuje a poskytuje rady.

SDA balíčky

Dostanete knihu napsanou technickým ředitelem SDA. Najdete zde příklady, cvičení a další informace, které vám poslouží k porozumění a používání technologie Python v praxi.

Jedná se o praktické skupinové workshopy implementované na dálku. Během tréninku prochází trenér, živě, společně se studenty témata uvedená v harmonogramu kurzu.

Výuka probíhá ve skupinách až 20 osob.

Účastníci kurzu společně programují pod vedením lektora v reálném čase. To umožňuje průběžné ověřování provedené práce a učení se, jak psát čistý kód.

V rámci tréninkového kurzu student začíná implementaci materiálu s domácími úkoly a zároveň má příležitost průběžně konzultovat s trenérem.

Individuální školení je doba, během níž student (bez trenéra) pokračuje v práci na úkolech v prostoru, který poskytuje SDA, v tzv. otevřené místnosti.

Souhrnný workshop je čas, kdy trenér opakuje rozsah klíčových tematických bloků školení. Díky tomu mohou studenti pokračovat ve školení a mají dobře zvládnuté znalosti potřebné k tomu, aby se dozvěděli víc o následujících úkolech.

Kromě toho získáte přístup k online materiálům, které vám umožní získat teoretické znalosti programování z dalších vybraných tématických okruhů.

Test vás nechá shrnout své znalosti získané během kurzu.

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát, jehož cílem je potvrdit účast ve výuce [minimálně 60% účast]. Obsahuje také informace o naší Akademii jako pořadateli.

Certifikát SDA potvrzuje vaši účast na kurzu a získání kompetencí pracovat jako programátor. Náš certifikát je široce uznáván mezi IT společnostmi v Evropě.

Balíček Kariéra v IT obsahuje všechny prvky obsažené i v Znalostním balíčku.

Během účastí na video tréninku se dozvíte, když vám „zelený zámek“ v prohlížeči poskytuje jen falešný pocit bezpečí, proč musíte být během připojení k bance např. v kavárně opatrní a co to má společného s mícháním odstínů různých barev.
Naučíte se principů různých útoků na internetové aplikace, základy kryptografie a blockchainové technologie, která stojí za vznikem bitcoinu, a uvidíte, co čeká svět s příchodem kvantových počítačů.
Díky těmto znalostem v profesní práci si budete více vědomi hrozeb souvisejících s bezpečností IT a budete se moci vyhnout nejčastějším chybám při vytváření a testování aplikací.

Cyklicky dostanete sadu námi připravených tipů. Vztahují se k trhu práce a činnostem, které stojí za to, aby byl proces hledání práce v IT úspěšný.

Náš kariérni poradce s vámi pracuje samostatně, doprovází vás při ověřování pracovních nabídek, podporuje v průběhu náborového procesu.

Během kurzu máte možnost zúčastnit se 3,5hodinových seminářů s webináři vedených poradcem v oblasti kariéry. Celý proces náboru proběhne od vytvoření životopisu až po profil LinkedIn.

Zúčastníte se setkání se školitelem, abyste se připravili na svůj první pracovní pohovor. Díky tomu budete vědět, jak pracovní pohovor v IT vypadá, a jak se prezentovat.

Dostanete další projekt, který obohatí vaše portfolio.

Balíček Kariéra v IT PRO obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku Znalostní a Kariéra v IT.

IT odvětví, to je nekončící potřeba zkoumat odborné znalosti, a proto našim studentům poskytujeme bezplatný přístup do virtuální knihovny nakladatelství HELION. Jde o vyhrazenou platformu pro naše studenty a absolventy, díky které můžete prohloubit své znalosti a stát se ještě lepším specialistou. Na naší platformě naleznete knihy vydavatelství Helion, převážně o programování, ale nejenom o něm. Přístup do knihovny je možný jak v průběhu školení, ale také do 1 roku po jeho dokončení.

Kurz je veden pomocí metod a technik distančního vzdělávání. Třídy vede školitel pro skupinu deseti osob. Tato forma školení je nejefektivnější díky možnosti obou věcí – týmové práce a individuální práce se školitelem během hodin. Účastník bude rozvíjet své znalosti, které lze využít při práci v IT odvětví. Jako součást kurzu obdrží účastník školící materiály. Školící materiály sestávají z prezentace a znalostní báze. Kurzy Scrum připravují na zaměstnání agilní metodikou, ta je v IT odvětví nejčastější. Absolvent obdrží samostatný certifikát o absolvování kurzu a další certifikát SDA o kurzu Scrum. Certifikát potvrzuje účast na hodinách, specifikuje předmět školení, počet hodin a informace o organizátorovi školení. Certifikát SDA se vydává v elektronické podobě prostřednictvím certifikované platformy DiplomaSafe a je samostatným dokumentem od certifikátu o absolvování kurzu, který potvrzuje absolvování kurzu na úrovni požadované SDA. Pro získání certifikátu SDA je nutná účast na celém školení a absolvování závěrečného testu.

Váš mentor je osoba, která je vaším školitelem od počátku vašeho studia do max. 3 měsíců od ukončení kurzu. Spolupráce s mentorem pokrývá tři klíčové oblasti: Rozvoj, kariéra a úspěch. V rámci „Rozvoje“ bude váš mentor pravidelně doporučovat položky z knihovny SDA, pozoruhodné publikace a informace o akcích v odvětví, o konferencích, školeních a webinářích. Po ukončení školení váš mentor domluví tříhodinové dálkové individuální konzultace se školitelem, s nímž budete moci diskutovat o otázkách týkajících se IT odvětví. Po skončení školení obdržíte seznam školitelů, se kterými můžete uskutečnit konzultace. Také obdržíte informace o jejich dostupnosti. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci, nebude mít nárok na žádnou náhradu. V rámci „Kariéry“ s vámi váš mentor vytvoří seznam společností a strategii, jak je oslovit. Spolu s vámi zpřesní váš životopis, profil kandidáta a profil na LinkedIn. Mentor pro vás připraví pracovní inzeráty, které odpovídají vašim schopnostem a očekáváním. V rámci „Kariéry“ obdržíte minimálně 10 nabídek z regionu, ve kterém žijete, a z jiných regionů, které uvedete. Obdržíte také Kartu pokroku, díky níž bude mentor schopen efektivně sledovat váš pokrok. V rámci „úspěchu“ bude s vámi váš mentor spolupracovat při navazování vztahů s náboráři na LinkedIn. Představí vám řadu tipů, díky nimž můžete získat první zaměstnání nezřejmým způsobem. Váš mentor bude organizovat simulace náborového pohovoru s naším kariérním poradcem. Během hledání zaměstnání po dobu tří měsíců od skončení školení váš mentor uspořádá tři půlhodinové individuální konzultace na dálku s kariérním poradcem, díky nimž se lépe připravíte na přijímací pohovor. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci s kariérním poradcem, nebude mít nárok na žádnou náhradu.

Během školení vás čeká tříhodinové setkání s kariérním poradcem, díky kterému se dozvíte o specifikách fungování moderních IT týmů. Během tohoto setkání bude kariérní poradce analyzovat vaše silné a slabé stránky, na kterých byste měli pracovat. Společně proberete různé možnosti kariérního postupu na základě vašich znalostí, pracovních zkušeností, dovedností a zájmů. Promluvíte si o dalších krocích, které můžete podniknout k dosažení svého profesního cíle.

BALÍČKY - PYTHON OD ZÁKLADŮ

Než si vyberete ten správný balíček, přečtěte si jeho obsah!

 • i Cvičebnice
 • i Živý workshop s trenérem
 • i Živé kódování s trenérem
 • i Školení s trenérem
 • i Individuélní školení
 • i Souhrnný workshop s trenérem
 • i Doplňkový kurz ve formě videa
 • i Test
 • i Osvědčení o absolvování kurzu
 • i Certifikát SDA
 • i Cyber Security - zabezpečení IT
 • i IT Direction Package
 • i Individuální konzultace s kariérním poradcem
 • i HR třída - praktické semináře
 • i IT interview
 • i Projekt +
 • i Přístup do knihovny SDA
 • i Kurz SCRUM
 • i Váš mentor
 • i Příprava na zaměstnání
 • PMT
 • CENA ZA KURZ
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 8000 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  56000 CZK
Kariéra v IT PRO
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 13500 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  94500 CZK

Aplikovat

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a my vás budeme kontaktovat, abychom vám poskytli kurz technologie, o který máte zájem
(plný obsah informační doložky)

* Povinná pole
Vyplňte formulář a získejte financování od našeho partnera Zonky

 

Věděli jste, že…?

název tohoto programovacího jazyka byl inspirován seriálem Monty Python's Flying Circus.

Obsah kurzu

Zahrnuje:

Dozvíte se jak vznikala myšlenka na vytvoření Pythonu, takzvaného Zen Pythonu. Naučíte se používat základní datové struktury a jazykové prvky, jako je objektově orientované programování, formátování textu a manipulace se soubory.

Velmi důležitým blokem je ten, který je věnovaný konfiguraci, virtuálnímu prostředí, správě závislostí, vývoji projektu a Python IDE (editor kódu).

Pokračování základního bloku Pythonu. Zde se naučíte regulární výrazy a jejich možnosti. Také vám ukážeme, jak používat lambda výrazy, používat výjimky a zpracovávat soubory.

Algoritmus je přesně definovaný způsob řešení určité skupiny problémů.
Například: dokážeme řadit karty – ale mohli bychom krok za krokem popsat, jak to uděláme? V tomto bloku se zaměříme na přesnost při prezentování myšlenek prostřednictvím kódu.
Další věcí, kterou procvičujeme ve skupině, je pochopení základní datové struktury, která nás obklopuje ve světě programování. Například – všichni víme, jak vypadá a funguje fronta v obchodě – během výuky vysvětlíme takovou frontu ve světě programování.

Zahrnuje:

Představte si scénář, podle kterého vyvíjíte projekt se svým týmem. Může se stát, že několik lidí bude chtít upravit stejný soubor současně. Při vzniku problému váš tým bude muset rozhodnout, kdo bude upravovat první a kdo bude další, atd.
Tyto potíže jsou řešeny pomocí GIT. Je to nástroj, který umožňuje týmovou práci na projektu. Ve skutečnosti GIT je něco více – například umožňuje zobrazit historii změn souborů a větví ve vašem projektu.

Velká část vývoje softwaru spočívá v jeho testování. Takto se ujistíte, že kód, který jste napsali, funguje správně. TDD je metoda vytváření kódu, dříve než začnete psát test, napíšete kód, tak aby testy mohly ověřit správnou funkci kódu.

Při programování se často setkáváte s problémem, s kterým již někdo jiný zápasil. Opakovaně použitelná řešení problémů, které jsou spojeny s vytvořením části aplikace, se nazývají návrhové vzory. Seznámíte se s nejčastěji používanými návrhovými vzory a zjistíte, kdy a jak je aplikovat.

Při práci na projektu s týmem je dobré přijmout nějakou metodologii. Pro projekty vývoje softwaru se často používají tzv. Agilní metody. Jejich principy jsou založené na vývoji požadavků a práci založené na malých krocích.

Zahrnuje:

Aplikace velmi často používají data.
Taková data lze ukládat pomocí souborů, ale obvykle je lepší použít databáze. To vám umožní pracovat s mechanismy určenými pro zadávání, úpravu a vyhledávání dat. SQL databáze ukládají data ve formě tabulek.

Protože databáze už znáte, následuje vhodný okamžik na použití v Pythonu. K tomu použijete ORM (tj. jak skloubit objektový a relační svět) založený na Djangu. Vaše programy se budou ukládat a zpracovávat informace v databázích.

Zahrnuje:

Tady je úvod do protokolu HTTP. Pochopíte, jak funguje komunikace na internetu. Příkazy, metody, záhlaví, kódy stavu žádosti a styl REST softwarové architektury – to vše pro vás už nebude tajemstvím. Takto jsou uvedené nástroje v tomto bloku.

Technologie frontend se používá k vytváření webů. Webové prohlížeče analyzují kód vytvořený pomocí těchto nástrojů a ukazují funkčnost stránky.
HTML je zodpovědná za obsah webových stránek, CSS za to, jak vypadá a JavaScript za to, jak to funguje. Objevíte také šablony mikro snímků a šablony Jinja2.

Jedná se o technologie používané k vytvoření obchodní logiky, což je jádro aplikace – kód, který bude nainstalován na serveru. Po dokončení tohoto bloku výuky budete vědět, jak vytvořit administrátorský panel, podporu formulářů, relace a cookies. Procvičíme prakticky také rámce Django, mechanismy autorizace a autentizace.

Jakmile získáte výše uvedené dovednosti, budete moci vyvinout projekt, ve kterém využijete to co jste se naučili. Společně se svým trenérem a skupinou prodiskutujete předmět projektu a jeho předpoklady a poté jej implementujete.
Projekt bude pro vás skvělou příležitostí, abyste si osvojili své dovednosti, a co víc, můžete je zahrnout do svého prvního profesního portfolia!

Co přesně se během kurzu naučíte?

Absolvent kurzu Python zná základy technologie frontend i backend. Dokáže úspěšně vytvořit jednoduché rozvržení stránky v HTML pomocí CSS a JavaScript a také programovat v Pythonu a používat rámec Django. To zní lákavě, že? ;)

Programování v Pythonu

Kód napíšete sami a jeho správnost ověříte otestováním. Vaše aplikace budou používat databáze a budete k nim přistupovat prostřednictvím webových stránek. Váš kód bude jasný a systematický díky dobrým postupům a návrhovým vzorům.

Použití programovacích nástrojů

Seznámíte se s vývojovým prostředím (IDE) nezbytným pro implementaci vývojových úkolů a optimalizaci produktivity. Prostředí se skládá z nástrojů navrhujících rozhraní, verzi řízení, vytváření a testování aplikací.

Technologie potřebné pro efektivní práci programátora

Budeme se snažit komplexně Vás připravit na nezávislé programování a vybavíme vás nástroji, které během kurzu pomohou Vám vybudovat první profesní portfolio! Budete připraveni používat technologie frontend i backend.

Projektová práce - stejně jako ta ve vaší budoucí společnosti!

Nejoblíbenější metodologií při řízení projektů IT je Agile Scrum Methodology. Pomůže vám seznámit se s takzvaným vývojovým rámcem, který budete moci použít ve své budoucí práci na realizaci projektů a vývoji produktů.


Podpora při hledání zaměstnání

Váš cíl je i naším cílem, proto věnujeme zvláštní pozornost tomu abychom zajistili po ukončení kurzu Váš nástup do zaměstnání v oblasti IT.

Podpora kariérního poradce

Budete v dobrých rukou našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích kurzu.

Připravili jsme pro vás seznam náborových otázek a průvodců s nejnovějšími trendy na trhu práce v IT. Pravděpodobně vstupujete na neznámé území, takže chceme, abyste dobře znali tento obor plný různých perspektiv. Budete mít také přístup do naší virtuální knihovny s množstvím užitečných publikací.

HR skupina - školení s HR konzultanty

Ve skupině HR je prováděno specifickéa praktické školení, které se koná v průběhu kurzu. Je veden zkušenými náborovými pracovníky v oblasti IT, kteří vám řeknou, čemu byste měli věnovat pozornost během kurzu tak, abyste jej ukončili a nastoupili ihned do zaměstnání v IT. To je podstatné :)

Success Manažer je tu pro absolventy, pomůže a poradí na každém kroku vašeho vstupu na IT trh :) Potřebujete vyladit Váš profil na LinkedIn nebo životopis? Dejte nám vědět. Určitě Vás překvapíme. :)

Naši absolventi už pracují:

Pokud uvažujete o programování a chcete otestovat své dovednosti, jste na správném místě!

Vyzkoušejte si svůj potenciál v Predispozičním testu.

SDA

Ano, programování je pro každého!

Kurz Python pro začátečníky je vhodný i pro lidi bez předchozí zkušenosti s programováním.

01

Náš nejstarší student měl 78 let a nejmladší 13.

02

Až 37% našich studentů jsou ženy.

03

24% našich studentů mělo před vstupem do naší akademie jen dělnickou profesi.

04

Více než 80% studentů během kurzu, bez problémů může pokračovat ve své práci.

Naučte se, jak vstoupit do IT průmyslu!

Zaregistrujte se na bezplatnou informační schůzku a získejte více informací o akademii a samotném kurzu

Chci začít, co bude dál?

Vyplňte přihlášku na našem webu. Do 48 hodin vás budeme kontaktovat s komplexními informacemi o kurzu, abychom co nejdříve vyplnili dokumenty a rezervovali vám místo. Budete v dobrých rukách našeho kariérního poradce, který se bude starat o organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích krzu.

Než začnete první kurz, zašleme vám několik materiálů online k samostudiu. Pomůže Vám se naučit primární základy kódování potřebné pro zahájení kurzu. Vezměte prosím na vědomí, že je to povinné.

Kurzy jsou 5-7 měsíců dlouhé v závislosti na typu a průběhu (večer nebo víkend). Jsou vedené zkušenými a profesionálně aktivními programátory. Během kurzu se naučíte všechna tajemství kódování a vytvoříte svůj první kódovací projekt. Provedeme také několik testů, abyste porozuměli a znali vlastní úroveň znalostí. Není to však povinné a nebude to mít vliv na certifikační proces.

Během kurzu a po jeho ukončení Vám náš HR konzultant v oboru IT pomůže najít práci. Připraví Vás na pohovor v oblasti IT, pomůže Vám upravit životopis, zaškolí v měkkých dovednostech a vybaví Vás seznamem nejpopulárnějších otázek a úkolů, které můžete na trhu IT očekávat.