Získej 40 % slevu na všechny kurzy ⭐

SDA / Vývoj technologií v roce 2024

Vývoj technologií v roce 2024

technologie v roce 2024


V roce 2024 se v oblasti informačních technologií očekává několik klíčových trendů, které budou mít významný vliv na podnikání a společnost jako celek. Tyto trendy reflektují rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence (AI), cloudových technologií, kvantových výpočtů, a také zvyšující se důraz na kybernetickou bezpečnost.

Jedním z předních trendů je expanze umělé inteligence a strojového učení, která najde uplatnění v mnoha odvětvích včetně zdravotnictví a financí. Tento trend povede k zvýšené potřebě zpracování velkých dat a rozvoji pokročilých analytických schopností. Cloudové výpočty se stávají stále důležitějšími, což umožňuje podnikům vytvářet efektivnější a flexibilnější IT infrastruktury. Tyto technologie, spolu s pokroky v kvantových výpočtech a blockchainu, budou mít významný dopad na to, jak firmy ukládají, zpracovávají a zabezpečují data, zároveň s tím však přichází i potřeba posílení kybernetické bezpečnosti​​.

Deloitte zdůrazňuje význam generativní AI jako klíčové technologie, která může působit jako katalyzátor růstu pro podniky. Společnosti nyní zkoumají, jak mohou z generativní AI těžit, a to nejen ve velkém měřítku, ale i prostřednictvím menších, nákladově efektivnějších modelů. Tyto menší modely by mohly být provozovány na zařízeních s omezenými výpočetními schopnostmi, což otevírá nové možnosti jejich využití. V roce 2024 se také očekává větší boj proti “halucinacím” (chybám) v AI modelech, kombinací generativních modelů AI s kvalitními informacemi ze znalostních grafů​​.

Další studie od společnosti Capgemini poukazuje na pět klíčových technologických trendů pro rok 2024, mezi které patří kromě generativní AI také vývoj v oblasti polovodičů, postkvantové kryptografie, bateriových technologií a výzkumu vesmíru. Tyto technologie mají potenciál řešit řadu palčivých problémů v ekonomice, společnosti a ochraně životního prostředí. Generativní AI se očekává, že v roce 2024 dosáhne nové úrovně vyspělosti, což přinese inovace a efektivitu do mnoha oblastí podnikání​​.

Tyto trendy ukazují, že rok 2024 bude pro IT sektor rokem značných proměn a inovací. Tyto proměny budou mít dalekosáhlý dopad na to, jak podniky fungují, jak jsou data zpracovávána a chráněna, a jak technologie ovlivňují naši každodenní práci a život.

Prohlédněte si naše kurzy a zajistěte si vstupenku do IT.