Ochrana osobních údajů

 

 

§1

 

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese sdacademy.pl (dále jen „webová stránka“), je společnost Software Development Academy s ručením omezeným se sídlem v Gdyni (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, číslo DIČ: 5842741225, IČO: 361328749 (dále jako Správce).

 

 • §2

 

Osobní údaje uživatele jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46 / ES.

Správce používá bezpečnostní opatření, kterých účelem je ochrana dat před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněnou úpravou.

Od správce může být požadováno, aby poskytoval informace pověřeným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu, který z požadavku vyplývá.

 

 • §3

 

Správce shromažďuje informace o používání této webové stránky ukládáním technologických dat do systémových protokolů, takových jak datum připojení k webové stránce a IP adresa. Tyto informace se používají pouze pro administrativní a statistické účely a neumožňují identifikaci jednotlivých uživatelů. Údaje shromažďované automaticky mohou být využité pro:

 

 • – analýzu chování uživatelů na webových stránkách;
 • – shromažďování demografických údajů o uživatelích;
 • – přizpůsobení obsahu webových stránek.

 

Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány v případě:

 • – Kontaktu uživatele se správcem prostřednictvím e-mailu nebo;
 • – Registrace uživatele na webových stránkách.

 

Po předchozím souhlasu uživatele, může správce zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem zasílání obchodních informací na uvedenou e-mailovou adresu ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickými prostředky a za účelem poskytování služby.

Osobní údaje, které uživatel svěřuje správci, jsou zpracovávány:

 

 • – za účelem lepšího přizpůsobení služeb poskytovaných správcem potřebám uživatele;
 • – za účelem přípravy pro uživatele případných nabídek kurzů, práce, stáže, praxe nebo jiné spolupráce;
 • – za účelem informování o postupu ve vzdělávání;
 • – za účelem posuzování stížností, reklamací nebo námitek předložených uživatelem;
 • – za účelem vytváření statistik o používání webových stránek, které mají být použity ke zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem;
 • – za účelem zasílání marketingových a obchodních informací (po předchozím poskytnutí souhlasu);
 • – za účelem provozování marketingu ve prospěch třetích osob (po předchozím udělení souhlasu).

 

Používání webových stránek a poskytování svých osobních údajů správci je zcela dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů uživatelem může mít za následek, že některé služby nabízené webovými stránkami nebude možné využít. Správce vždy požaduje minimální rozsah osobních údajů Uživatele nezbytný k realizaci služby nebo k zodpovězení otázky Uživateli webových stránek.

Osobní údaje budou uchovávány do doby odvolání souhlasu se zpracováním uživatelem pro účely uvedené v  §3, bod 3.

 

§4

 

Uživatel má kdykoli nárok na přístup ke svým údajům a nárok na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, nárok na přenesení údajů, nárok vznést námitky, nárok kdykoli odvolat souhlas se zpracováním, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Chcete-li využít výše uvedená oprávnění, pošlete prosím zprávu s příslušnou žádostí na e-mailovou adresu [email protected] nebo použijte nástroje dostupné na webových stránkách, které Vám umožní kontaktovat správce nebo inspektora ochrany údajů.

 

 • §5

 

Nynější ochrana osobních údajů se týká pouze webových stránek. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce doporučuje, aby po přechodu na jiné webové stránky jste se seznámili s ochranou osobních údajů platných na daných stránkách.

V případě výhrad je uživatel může směřovat na emailovou adresu [email protected]