Software Tester

česká republika - 22.05.2021

Začněte svou kariéru v oboru IT jako manuální tester.

Díky praktickému kurzu a našemu podpůrnému programu při hledání práce, už za pár měsíců budete mít nové místo v IT oboru!

Proč stojí za to vybrat si právě kurz Software Tester?

Rok od roku roste celosvětová poptávka po nových softwarových řešeních. Každá společnost zabývající se vývojem softwaru a mobilních zařízení se stará o kvalitu svých projektů a finálních produktů. Z tohoto důvodu potřebují testery, a proto je tu pro vás šance! Jako budoucí softwarový tester se budete starat o veškeré detaily týkající se procesu vývoje softwaru, a především o jeho kvalitu.

Možnosti

Váš vývoj nekončí ručním testováním. Práce v této profesi vám umožní rozvíjet další dovednosti a v budoucnu se můžete stát automatizovaným testerem, testerem mobilních aplikací, agilním testerem, obchodním analytikem nebo dokonce programátorem. Je jen na vás, jakou cestu rozvoje si zvolíte.

Znalost

Software Tester musí mít rozsáhlé znalosti o tom, jak funguje aplikace. Kromě toho pochopíte nejen perspektivu klienta, ale také obchodní požadavky. Díky tomu budete opravdu důležitou součástí každé společnosti.

Jak vypadá učení na dálku?

Objevte naši vlastní metodu SDA inIT®. Víme, že nejdůležitější věcí během školení je podpora zkušeného programátora, proto je 73% času vzdáleného kurzu věnováno školení s trenérem.

Živé workshopy - online skupiny s trenérem

Jedná se o praktické skupiny vedené naživo ve virtuální učebně, během které máte kontakt s trenérem i celou skupinou. 

Souhrnný workshop s trenérem

Máte další otázky? Chcete se dozvědět více? Rozvrh kurzu zahrnuje souhrnný workshop s trenérem, během kterého se můžete vrátit k předchozím lekcím nebo se dozvědět více.

Školení

Školení, která se konají po live workshopech, nebo živých kódovacích seminářích, během nichž řešíte úkoly, které od nás dostanete. V průběhu celé relace zůstává trenér k dispozici.

Individuální meeting

Čas dedikovaný na samostatnou práci nad přiděleným úkolem. Abychom vám pomohli v učení, poskytujeme prostor pro komunikaci se zbytkem vaší skupiny.

Živé testování s trenérem

Během vzdálených kurzů se účastníci naučí, jak testovat software společně s trenérem.Díky tomu si mohou ověřit svoje znalosti a naučit se testovat efektivně.

SDA balíčky

Kniha, kterou napsal Merithoric Team SDA. Dozvíte se, co je Testování softwaru a proč je tak důležité. Po každém modulu zde najdete otázky a cvičení.

Jedná se o praktické skupinové workshopy implementované na dálku. Během tréninku prochází trenér, živě, společně se studenty témata uvedená v harmonogramu kurzu.

Výuka probíhá ve skupinách až 20 osob.

V rámci tréninkového kurzu student začíná implementaci materiálu s domácími úkoly a zároveň má příležitost průběžně konzultovat s trenérem.

Individuální školení je doba, během níž student (bez trenéra) pokračuje v práci na úkolech v prostoru, který poskytuje SDA, v tzv. otevřené místnosti.

Souhrnný workshop je čas, kdy trenér opakuje rozsah klíčových tematických bloků školení. Díky tomu mohou studenti pokračovat ve školení a mají dobře zvládnuté znalosti potřebné k tomu, aby se dozvěděli víc o následujících úkolech.

Kromě toho získáte přístup k online materiálům, které vám umožní získat teoretické znalosti programování z dalších vybraných tématických okruhů.

Test vás nechá shrnout své znalosti získané během kurzu.

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát, jehož cílem je potvrdit účast ve výuce [minimálně 60% účast]. Obsahuje také informace o naší Akademii jako pořadateli.

Certifikát SDA potvrzuje vaši účast na kurzu a získání kompetencí pracovat jako programátor. Náš certifikát je široce uznáván mezi IT společnostmi v Evropě.

Balíček Kariéra v IT obsahuje všechny prvky obsažené i v Znalostním balíčku.

Během účastí na video tréninku se dozvíte, když vám „zelený zámek“ v prohlížeči poskytuje jen falešný pocit bezpečí, proč musíte být během připojení k bance např. v kavárně opatrní a co to má společného s mícháním odstínů různých barev.
Naučíte se principů různých útoků na internetové aplikace, základy kryptografie a blockchainové technologie, která stojí za vznikem bitcoinu, a uvidíte, co čeká svět s příchodem kvantových počítačů.
Díky těmto znalostem v profesní práci si budete více vědomi hrozeb souvisejících s bezpečností IT a budete se moci vyhnout nejčastějším chybám při vytváření a testování aplikací.

Cyklicky dostanete sadu námi připravených tipů. Vztahují se k trhu práce a činnostem, které stojí za to, aby byl proces hledání práce v IT úspěšný.

Náš kariérni poradce s vámi pracuje samostatně, doprovází vás při ověřování pracovních nabídek, podporuje v průběhu náborového procesu.

Během kurzu máte možnost zúčastnit se 3,5hodinových seminářů s webináři vedených poradcem v oblasti kariéry. Celý proces náboru proběhne od vytvoření životopisu až po profil LinkedIn.

Zúčastníte se setkání se školitelem, abyste se připravili na svůj první pracovní pohovor. Díky tomu budete vědět, jak pracovní pohovor v IT vypadá, a jak se prezentovat.

Dostanete další projekt, který obohatí vaše portfolio.

Balíček Kariéra v IT PRO obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku Znalostní a Kariéra v IT.

IT odvětví, to je nekončící potřeba zkoumat odborné znalosti, a proto našim studentům poskytujeme bezplatný přístup do virtuální knihovny nakladatelství HELION. Jde o vyhrazenou platformu pro naše studenty a absolventy, díky které můžete prohloubit své znalosti a stát se ještě lepším specialistou. Na naší platformě naleznete knihy vydavatelství Helion, převážně o programování, ale nejenom o něm. Přístup do knihovny je možný jak v průběhu školení, ale také do 1 roku po jeho dokončení.

Kurz je veden pomocí metod a technik distančního vzdělávání. Třídy vede školitel pro skupinu deseti osob. Tato forma školení je nejefektivnější díky možnosti obou věcí – týmové práce a individuální práce se školitelem během hodin. Účastník bude rozvíjet své znalosti, které lze využít při práci v IT odvětví. Jako součást kurzu obdrží účastník školící materiály. Školící materiály sestávají z prezentace a znalostní báze. Kurzy Scrum připravují na zaměstnání agilní metodikou, ta je v IT odvětví nejčastější. Absolvent obdrží samostatný certifikát o absolvování kurzu a další certifikát SDA o kurzu Scrum. Certifikát potvrzuje účast na hodinách, specifikuje předmět školení, počet hodin a informace o organizátorovi školení. Certifikát SDA se vydává v elektronické podobě prostřednictvím certifikované platformy DiplomaSafe a je samostatným dokumentem od certifikátu o absolvování kurzu, který potvrzuje absolvování kurzu na úrovni požadované SDA. Pro získání certifikátu SDA je nutná účast na celém školení a absolvování závěrečného testu.

Váš mentor je osoba, která je vaším školitelem od počátku vašeho studia do max. 3 měsíců od ukončení kurzu. Spolupráce s mentorem pokrývá tři klíčové oblasti: Rozvoj, kariéra a úspěch. V rámci „Rozvoje“ bude váš mentor pravidelně doporučovat položky z knihovny SDA, pozoruhodné publikace a informace o akcích v odvětví, o konferencích, školeních a webinářích. Po ukončení školení váš mentor domluví tříhodinové dálkové individuální konzultace se školitelem, s nímž budete moci diskutovat o otázkách týkajících se IT odvětví. Po skončení školení obdržíte seznam školitelů, se kterými můžete uskutečnit konzultace. Také obdržíte informace o jejich dostupnosti. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci, nebude mít nárok na žádnou náhradu. V rámci „Kariéry“ s vámi váš mentor vytvoří seznam společností a strategii, jak je oslovit. Spolu s vámi zpřesní váš životopis, profil kandidáta a profil na LinkedIn. Mentor pro vás připraví pracovní inzeráty, které odpovídají vašim schopnostem a očekáváním. V rámci „Kariéry“ obdržíte minimálně 10 nabídek z regionu, ve kterém žijete, a z jiných regionů, které uvedete. Obdržíte také Kartu pokroku, díky níž bude mentor schopen efektivně sledovat váš pokrok. V rámci „úspěchu“ bude s vámi váš mentor spolupracovat při navazování vztahů s náboráři na LinkedIn. Představí vám řadu tipů, díky nimž můžete získat první zaměstnání nezřejmým způsobem. Váš mentor bude organizovat simulace náborového pohovoru s naším kariérním poradcem. Během hledání zaměstnání po dobu tří měsíců od skončení školení váš mentor uspořádá tři půlhodinové individuální konzultace na dálku s kariérním poradcem, díky nimž se lépe připravíte na přijímací pohovor. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci s kariérním poradcem, nebude mít nárok na žádnou náhradu.

Během školení vás čeká tříhodinové setkání s kariérním poradcem, díky kterému se dozvíte o specifikách fungování moderních IT týmů. Během tohoto setkání bude kariérní poradce analyzovat vaše silné a slabé stránky, na kterých byste měli pracovat. Společně proberete různé možnosti kariérního postupu na základě vašich znalostí, pracovních zkušeností, dovedností a zájmů. Promluvíte si o dalších krocích, které můžete podniknout k dosažení svého profesního cíle.

BALÍČKY - SOFTWARE TESTER OD ZÁKLADŮ

Než si vyberete ten správný balíček, přečtěte si jeho obsah!

 • i Učebnice - Úvod do Testování
 • i Živý workshop s trenérem
 • i Školení s trenérem
 • i Individuélní školení
 • i Souhrnný workshop s trenérem
 • i Živé testování s trenérem
 • i Doplňkový kurz ve formě videa
 • i Test
 • i Osvědčení o absolvování kurzu
 • i Certifikát SDA
 • i Cyber Security - zabezpečení IT
 • i IT Direction Package
 • i Individuální konzultace s kariérním poradcem
 • i HR třída - praktické semináře
 • i IT interview
 • i Projekt +
 • i Přístup do knihovny SDA
 • i Kurz SCRUM
 • i Váš mentor
 • i Příprava na zaměstnání
 • PMT
 • CENA ZA KURZ
 • Učebnice - Úvod do Testování i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Živé testování s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 5428 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  38000 CZK
Kariéra v IT PRO
 • Učebnice - Úvod do Testování i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Živé testování s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 9142 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  64000 CZK

Aplikovat

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a my vás budeme kontaktovat, abychom vám poskytli kurz technologie, o který máte zájem
(plný obsah informační doložky)

* Povinná pole
Vyplňte formulář a získejte financování od našeho partnera Zonky

 

Věděli jste, že…?

Sdružení kvality IT systémů je naším partnerem

Obsah kurzu

Zahrnuje:

Dozvíte se termíny a definice nezbytné k pochopení testovacího světa.

Pochopíte, proč je testování softwaru nesmírně důležité a jeho hlavním cílem není jen najít chyby.

Dozvíte se o principech testování, které obsahují doporučení pro jakýkoli typ testu.

Zahrnuje:

Dělat cokoli bez plánu nemá smysl. V testování je to podobné. Chcete-li aplikaci dobře otestovat, musíte nejprve naplánovat, co chcete zkontrolovat, proč a v jakém pořadí. V tomto bloku se také naučíte, jak co popsat a jak by všechno mělo fungovat.

Vývojáři softwaru musí rychle reagovat na změny v designu. Různé pracovní metody zde pomáhají získat potřebné informace a ovládnout týmový a komunikační chaos.

Zahrnuje:

Chyby v aplikaci budete muset ukládat na správná místa. K tomu existují nástroje – umožní nám sledovat proces jejich oprav a umožňují jejich řízení.

Na vybavení testera se skládá také mnoho dalších menších, ale stejně důležitých nástrojů. Naučíte se, jak je používat, aby vaše práce byla efektivnější.

Zahrnuje:

Všechny projekty nebývají ideální. Neúplná dokumentace, nespecifikované potřeby, nestabilita testovacího prostředí, vadná knihovna jsou jedním z mnoha rizik, kterým můžete čelit.

Naučíte se, jak je identifikovat a spravovat.

Testování je řemeslo. Musíte zdokonalovat svou praxi, abyste se v ní stali lepšími a dokonalejšími. Během těchto kurzů se naučíte vytvářet různé typy stránek a aplikací a naučíte se je testovat. Ani velké IT systémy nebudou už pro Vás strašné.

Zahrnuje:

Naučíte se základní strukturu a zjistíte, jak napsat jednoduché programy, tak abyste je mohli později vyzkoušet.

Pochopení potřeb zákazníků není snadné. Vytvoření automatických testů založených na chování zajišťuje, že klient skutečně dostane to, co potřebuje a co je pro něj důležité.

Chcete získat více času na složitější testovací případy? Už vás nebaví manuální cvičení ve stejném scénáři? Selenium WebDriver vám pomůže s automatizací vašich testů.

Tento blok bude pro vás komplexním shrnutím získaných znalostí. Získané dovednosti aplikujete na komplikovaný projekt pod dohledem trenéra.

Co přesně se během kurzu naučíte?

V době zatížení přemírou znalostí - článků, průvodců a dalších publikací - náš kurz Vám poskytne vše důležité z toho, co je nezbytné, aby jste se stali testery softwaru. Kromě toho jsme sestavili program analyzující potřeby zaměstnavatelů a i současné trendy v IT.

Základy, které vám umožní další rozvoj

Získáte rozsáhlé znalosti, které budete potřebovat, abyste se stali ručním testerem. Počínaje základy testování, technikami návrhu designu, až po správu nevyřízených testerů.

Praktický přístup

Náš kurz není jen suchá teorie. Klademe důraz na znalosti, které ve své nové práci skutečně budete používat. Naučíte se testovat různé typy stránek a aplikací - od jednoduchých po složité.

Nejlepší testovací techniky

Učíme nejlepší metody testování založené na nejpopulárnějších nástrojích v oboru IT.


Podpora při hledání zaměstnání

Váš cíl je i naším cílem, proto věnujeme zvláštní pozornost tomu abychom zajistili po ukončení kurzu Váš nástup do zaměstnání v oblasti IT.

Podpora kariérního poradce

Budete v dobrých rukou našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích kurzu.

Připravili jsme pro vás seznam náborových otázek a průvodců s nejnovějšími trendy na trhu práce v IT. Pravděpodobně vstupujete na neznámé území, takže chceme, abyste dobře znali tento obor plný různých perspektiv. Budete mít také přístup do naší virtuální knihovny s množstvím užitečných publikací.

HR skupina - školení s HR konzultanty

Ve skupině HR je prováděno specifickéa praktické školení, které se koná v průběhu kurzu. Je veden zkušenými náborovými pracovníky v oblasti IT, kteří vám řeknou, čemu byste měli věnovat pozornost během kurzu tak, abyste jej ukončili a nastoupili ihned do zaměstnání v IT. To je podstatné :)

Success Manažer je tu pro absolventy, pomůže a poradí na každém kroku vašeho vstupu na IT trh :) Potřebujete vyladit Váš profil na LinkedIn nebo životopis? Dejte nám vědět. Určitě Vás překvapíme. :)

Naši absolventi už pracují:

Pokud uvažujete o programování a chcete otestovat své dovednosti, jste na správném místě!

Vyzkoušejte si svůj potenciál v Predispozičním testu.

SDA

Ano, programování je pro každého!

Kurz Software Tester je vhodný i pro lidi bez předchozí zkušenosti s programováním.

01

Náš nejstarší student měl 78 let a nejmladší 13.

02

Až 37% našich studentů jsou ženy.

03

24% našich studentů mělo před vstupem do naší akademie jen dělnickou profesi.

04

Více než 80% studentů během kurzu, bez problémů může pokračovat ve své práci.

Naučte se, jak vstoupit do IT průmyslu!

Zaregistrujte se na bezplatnou informační schůzku a získejte více informací o akademii a samotném kurzu

Kdy?

15.04.2021

V kolik?

18:00

Město

česká republika

Chci začít, co bude dál?

Vyplňte přihlášku na našem webu. Do 48 hodin vás budeme kontaktovat s komplexními informacemi o kurzu, abychom co nejdříve vyplnili dokumenty a rezervovali vám místo. Budete v dobrých rukách našeho kariérního poradce, který se bude starat o organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích krzu.

Než začnete první kurz, zašleme vám několik materiálů online k samostudiu. Pomůže Vám se naučit primární základy kódování potřebné pro zahájení kurzu. Vezměte prosím na vědomí, že je to povinné.

Kurzy jsou 5-7 měsíců dlouhé v závislosti na typu a průběhu (večer nebo víkend). Jsou vedené zkušenými a profesionálně aktivními programátory. Během kurzu se naučíte všechna tajemství kódování a vytvoříte svůj první kódovací projekt. Provedeme také několik testů, abyste porozuměli a znali vlastní úroveň znalostí. Není to však povinné a nebude to mít vliv na certifikační proces.

Během kurzu a po jeho ukončení Vám náš HR konzultant v oboru IT pomůže najít práci. Připraví Vás na pohovor v oblasti IT, pomůže Vám upravit životopis, zaškolí v měkkých dovednostech a vybaví Vás seznamem nejpopulárnějších otázek a úkolů, které můžete na trhu IT očekávat.