Začínáme s JavaScript pro začátečníky

česká republika & slovensko - 11.09.2021

Začněte svou kariéru v oboru IT jako JavaScript Developer.
Díky praktickému kurzu a našemu podpůrnému programu při hledání práce, už za pár měsíců budete mít nové místo v IT oboru!

Proč se vám vyplatí kurz JavaScriptu?

Internet nás obklopuje a prohlížeče se stávají čím dál tím mocnějšími nástroji. Kdysi jsme mnohé aplikace instalovali do počítačů, ale dnes jsou dostupné online. Právě tohle je důvod, proč neustále roste poptávka po vývojářích, kteří ovládají JavaScript, HTML a CSS. Na těchto technologiích totiž pracují veškeré webové stránky. Výhody JavaScriptu:

Začít je snadné

Všechno, co vytváříme, spouštíme v prohlížeči. Vstupní požadavky jsou velice nízké. Už na první hodině vytvoříte jednoduchou webovou stránku.

Solidní základ

Back-endových jazyků existuje celá řada, ale front-end se nemění, proto se skutečně vyplatí tyto technologie ovládat.

Oblíbenost

Seznamte se s technologiemi, na jejichž základě byl vytvořen Gmail, Youtube, Facebook, Spotify, Slack, Netflix a mnohé další.

Aktuálnost

JavaScript se vyvíjí stejně rychle jako IT technologie všude kolem nás. Poslední, tedy devátá verze, vyšla v červnu 2018.

Jak vypadá učení na dálku?

Objevte naši vlastní metodu SDA inIT®. Víme, že nejdůležitější věcí během školení je podpora zkušeného programátora, proto je 73% času vzdáleného kurzu věnováno školení s trenérem.

Živé workshopy - vzdálené skupiny s trenérem

Jedná se o praktické vzdálené skupiny vedené naživo ve virtuální učebně, během které máte kontakt s trenérem i celou skupinou. Během lekcí školitel postupně diskutuje o nových problémech a odpovídá na vaše otázky.

Souhrnný workshop s trenérem

Máte další otázky? Chcete se dozvědět více? Rozvrh kurzu zahrnuje souhrnný workshop s trenérem, během kterého se můžete vrátit k předchozím lekcím nebo se dozvědět více.

Školení

Školení, která se konají po live workshopech, nebo živých kódovacích seminářích, během nichž řešíte úkoly, které od nás dostanete. V průběhu celé relace zůstává trenér k dispozici.

Individuální meeting

Čas přidělený na samostatnou práci na materiále obdrženým na živých workshopech. Abychom Vám pomohli se učit, poskytujeme otevřený prostor pro komunikaci se zbytkem vaší skupiny.

Živé kódování - společné kódování

Během vzdálených živých kurzů se naučíte programovat s trenérem. Trenér váš kód průběžně ověřuje a poskytuje rady.

Balíčky v SDA

Obdržíte knihu napsanou technickým ředitelem SDA. Najdete zde příklady, cvičení a další informace k porozumění a používání technologie JAVASCRIPT v praxi.

Jedná se o praktické skupinové workshopy implementované na dálku. Během tréninku prochází trenér, živě, společně se studenty témata uvedená v harmonogramu kurzu.
Výuka probíhá ve skupinách do max. 20 osob.

Účastníci kurzu společně programují pod vedením lektora v reálném čase.
To umožňuje průběžné ověřování provedené práce a učení se, jak psát čistý kód.

V rámci tréninkového kurzu student začíná implementaci materiálu s domácími úkoly a zároveň má příležitost průběžně konzultovat s trenérem.

Individuální školení je doba, během níž student (bez trenéra) pokračuje v práci na úkolech v prostoru, který poskytuje SDA, v tzv. otevřené místnosti.

Souhrnný workshop je čas, kdy trenér opakuje rozsah klíčových tematických bloků školení. Díky tomu mohou studenti pokračovat ve školení a mají dobře zvládnuté znalosti potřebné k tomu, aby se dozvěděli víc o následujících úkolech.

Kromě toho získáte přístup k online materiálům, které vám umožní získat teoretické znalosti programování z vybraných dalších tematických stránek.

Testy vám pomohou pochopit, co opakovat, než přejdete k dalšímu bloku znalostí. Díky tomu budete moci průběžně sledovat svůj pokrok.

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát, jehož cílem je potvrdit účast ve výuce [minimálně 60% účast]. Obsahuje také informace o naší Akademii jako pořadateli.

Certifikát SDA potvrzuje vaši účast na kurzu a získání kompetencí pracovat jako programátor. Náš certifikát je široce uznáván mezi IT společnostmi v Evropě.

Balíček Kariéra v IT obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku znalostí.

Během účastí na video tréninku se dozvíte, když vám „zelený zámek“ v prohlížeči poskytuje jen falešný pocit bezpečí, proč musíte být během připojení k bance např. v kavárně opatrní a co to má společného s mícháním odstínů různých barev.
Naučíte se principů různých útoků na internetové aplikace, základy kryptografie a blockchainové technologie, která stojí za vznikem bitcoinu, a uvidíte, co čeká svět s příchodem kvantových počítačů.
Díky těmto znalostem v profesní práci si budete více vědomi hrozeb souvisejících s bezpečností IT a budete se moci vyhnout nejčastějším chybám při vytváření a testování aplikací.

Cyklicky dostanete sadu námi připravených tipů. Vztahují se k trhu práce a činnostem, které stojí za to, aby byl proces hledání práce v IT úspěšný.

Náš kariérni poradce s vámi pracuje samostatně, doprovází vás při ověřování pracovních nabídek, podporuje v průběhu náborového procesu.

Během kurzu máte možnost zúčastnit se 3,5hodinových seminářů s webináři vedených poradcem v oblasti kariéry. Celý proces náboru proběhne od vytvoření životopisu až po profil LinkedIn.

Zúčastníte se individuálního setkání s trenérem, jehož cílem je příprava na technický nábor. Díky tomu se dozvíte, jak vypadá náborový proces v IT a překonáte první stres.

Obdržíte další projekt, který dále obohatí vaše portfolio.

Balíček Kariéra v IT PRO obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku Znalostní a Kariéra v IT.

IT odvětví, to je nekončící potřeba zkoumat odborné znalosti, a proto našim studentům poskytujeme bezplatný přístup do virtuální knihovny nakladatelství HELION. Jde o vyhrazenou platformu pro naše studenty a absolventy, díky které můžete prohloubit své znalosti a stát se ještě lepším specialistou. Na naší platformě naleznete knihy vydavatelství Helion, převážně o programování, ale nejenom o něm. Přístup do knihovny je možný jak v průběhu školení, ale také do 1 roku po jeho dokončení.

Kurz je veden pomocí metod a technik distančního vzdělávání. Třídy vede školitel pro skupinu deseti osob. Tato forma školení je nejefektivnější díky možnosti obou věcí – týmové práce a individuální práce se školitelem během hodin. Účastník bude rozvíjet své znalosti, které lze využít při práci v IT odvětví. Jako součást kurzu obdrží účastník školící materiály. Školící materiály sestávají z prezentace a znalostní báze. Kurzy Scrum připravují na zaměstnání agilní metodikou, ta je v IT odvětví nejčastější. Absolvent obdrží samostatný certifikát o absolvování kurzu a další certifikát SDA o kurzu Scrum. Certifikát potvrzuje účast na hodinách, specifikuje předmět školení, počet hodin a informace o organizátorovi školení. Certifikát SDA se vydává v elektronické podobě prostřednictvím certifikované platformy DiplomaSafe a je samostatným dokumentem od certifikátu o absolvování kurzu, který potvrzuje absolvování kurzu na úrovni požadované SDA. Pro získání certifikátu SDA je nutná účast na celém školení a absolvování závěrečného testu.

Váš mentor je osoba, která je vaším školitelem od počátku vašeho studia do max. 3 měsíců od ukončení kurzu. Spolupráce s mentorem pokrývá tři klíčové oblasti: Rozvoj, kariéra a úspěch. V rámci „Rozvoje“ bude váš mentor pravidelně doporučovat položky z knihovny SDA, pozoruhodné publikace a informace o akcích v odvětví, o konferencích, školeních a webinářích. Po ukončení školení váš mentor domluví tříhodinové dálkové individuální konzultace se školitelem, s nímž budete moci diskutovat o otázkách týkajících se IT odvětví. Po skončení školení obdržíte seznam školitelů, se kterými můžete uskutečnit konzultace. Také obdržíte informace o jejich dostupnosti. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci, nebude mít nárok na žádnou náhradu. V rámci „Kariéry“ s vámi váš mentor vytvoří seznam společností a strategii, jak je oslovit. Spolu s vámi zpřesní váš životopis, profil kandidáta a profil na LinkedIn. Mentor pro vás připraví pracovní inzeráty, které odpovídají vašim schopnostem a očekáváním. V rámci „Kariéry“ obdržíte minimálně 10 nabídek z regionu, ve kterém žijete, a z jiných regionů, které uvedete. Obdržíte také Kartu pokroku, díky níž bude mentor schopen efektivně sledovat váš pokrok. V rámci „úspěchu“ bude s vámi váš mentor spolupracovat při navazování vztahů s náboráři na LinkedIn. Představí vám řadu tipů, díky nimž můžete získat první zaměstnání nezřejmým způsobem. Váš mentor bude organizovat simulace náborového pohovoru s naším kariérním poradcem. Během hledání zaměstnání po dobu tří měsíců od skončení školení váš mentor uspořádá tři půlhodinové individuální konzultace na dálku s kariérním poradcem, díky nimž se lépe připravíte na přijímací pohovor. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci s kariérním poradcem, nebude mít nárok na žádnou náhradu.

Během školení vás čeká tříhodinové setkání s kariérním poradcem, díky kterému se dozvíte o specifikách fungování moderních IT týmů. Během tohoto setkání bude kariérní poradce analyzovat vaše silné a slabé stránky, na kterých byste měli pracovat. Společně proberete různé možnosti kariérního postupu na základě vašich znalostí, pracovních zkušeností, dovedností a zájmů. Promluvíte si o dalších krocích, které můžete podniknout k dosažení svého profesního cíle.

BALÍČKY - JAVASCRIPT OD ZÁKLADŮ

Než si vyberete ten správný balíček, přečtěte si jeho obsah!

 • i Cvičebnice
 • i Živý workshop s trenérem
 • i Živé kódování s trenérem
 • i Školení s trenérem
 • i Individuélní školení
 • i Souhrnný workshop s trenérem
 • i Doplňkový kurz ve formě videa
 • i Test
 • i Osvědčení o absolvování kurzu
 • i Certifikát SDA
 • i Cyber Security - zabezpečení IT
 • i IT Direction Package
 • i Individuální konzultace s kariérním poradcem
 • i HR třída - praktické semináře
 • i IT interview
 • i Projekt +
 • i Přístup do knihovny SDA
 • i Kurz SCRUM
 • i Váš mentor
 • i Příprava na zaměstnání
 • PŘÍKLAD SPLÁTKY
 • CENA ZA KURZ
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PŘÍKLAD SPLÁTKY: 560 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  56000 CZK
Záruky práce
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PŘÍKLAD SPLÁTKY: 963 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  94500 CZK

Aplikovat

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a my vás budeme kontaktovat, abychom vám poskytli kurz technologie, o který máte zájem
(plný obsah informační doložky)

* Povinná pole
Vyplňte formulář a získejte financování od našeho partnera Zonky

 

Věděl jsi, že...?

SDA úspěšně dokončila přes 200 kurzů Java pro začátečníky

Je to skvělé místo pro zahájení výuky programování! Trenéři jsou přátelští a nápomocní i mimo kurzy. Další bonus: můžete potkat mnoho ambiciózních lidí, kteří mají stejné cíle. To vám pomůže najít cestu v novém prostředí.

Mark Marcinski

absolvent Java pro začátečníky

Věděl jsi, že ...?

Java vývojář má hrubou počáteční mzdu kolem

data z portálu PRACUJ, únor 2019

4000 EUR net

Rozvrh kurzů

Obsahuje:

 • Seznámíte se s technologiemi, jejichž prostřednictvím se vytvářejí webové stránky. Webové prohlížeče analyzují kód napsaný těmito nástroji a zobrazují funkční stránky. HTML se stará o obsah webové stránky, zatímco CSS udává její vzhled.

U velkých webových aplikací, které se v současnosti objevují, již samotné CSS nestačí. A právě proto byly vytvořeny CSS preprocesory, které usnadňují práci na velkých projektech. Seznámíte se s tím nejoblíbenějším z nich – se SASSem.

Při vytváření nové aplikace nemáme vždy čas, abychom se zaobírali vzhledem každé jednotlivé části, jako jsou například tlačítka nebo pole formulářů. Naštěstí existují knihovny, které nabízejí balíky předpřipravených šablon prvků. Seznámíte se s tou nejoblíbenější z nich – s Bootstrapem. Schválně, jak moc vám urychlí práci. Také se dozvíte, co je to responzivita a jak vám s ní může Bootstrap pomoci.

 • I když si se základy HTML a CSS vystačíte, vždycky se vyplatí sledovat nejnovější trendy a sem tam na webovou stránku přidat prvky, které právě letí. Na kurzu se naučíte používat animaci, ale také třeba jak doplnit zvuk, video nebo canvas. Ukážeme vám pár triků ze světa moderního front-endu.

Obsahuje:

Osvojíte si základy programování. Dozvíte se, co je to algoritmus. Spustíte svůj první jednoduchý program. Navíc si osvojíte základy programování v jazyce JavaScript. Proměnné, funkce, podmíněné příkazy a smyčky mají své místo ve všech technologiích.

Co je to hoisting? Co je to rekurze? Když zvládneme základy, musíme si rozšířit znalosti jazykových konstruktů, abychom dokázali řešit čím dál složitější úlohy a naučili se řešit problémy jako skuteční programátoři.

V programování se nyní rozmáhá trend modelování reality a vztahů v ní za pomoci objektově orientovaného programování. Naučíte se, co je to objekt a třída a jak napsat objektově orientovaný kód s pomocí JavaScriptu.

Obsahuje:

Uvědomělý programátor JavaScriptu by měl do puntíku vědět, jak funguje internet. Dozvíte se, jak fungují servery a jak prohlížeč ví, co má zobrazit, když zadáte do pole adresy google.cz.

Naučíte se, v čem se od sebe liší front-end a back-end. Také si osvojíte technologie AJAX, které umožňují výměnu informací mezi serverem, aniž by bylo nutné stránku načítat znovu. Díky této metodě si můžeme přečíst více informací, když se dostaneme na konec stránky – stejně jako na Facebooku

JavaScript se neustále vyvíjí a pravidelně vycházejí nové verze, které do těch předchozích přidávají něco navíc. Nově přidané prvky nejsou nezbytné, aby aplikace fungovaly, ale usnadňují psaní a čtení kódu. V rámci tohoto bloku si ty nejdůležitější novinky vyzkoušíme.

Pokud má být aplikace opravdu rozsáhlá, vyplatí se použít některý z frameworků (aplikačních rámců), abychom nemuseli všechno dělat sami. Nejzajímavější z nich je Angular od Googlu, který vyvíjí knihovny pro vlastní aplikace, ale také se je rozhodl zdarma zpřístupnit všem v rámci open source.

Obsahuje:

Dobrého programátora nepoznáte jen podle toho, že ovládá syntax programovacích jazyků, které používá. Měl by také programovat v souladu se všeobecně přijímanými standardy, doporučeními a osvědčenými praktikami, které udávají ti nejlepší z nejlepších.

Jestliže si vývoj produktů získal ohromnou popularitu, pro testování to platí dvojnásob. Díky němu můžeme ověřit, jestli nově přidané funkce nenarušily starší součásti systému. V této části kurzu se naučíte základy kódování automatizovaných testů, jejichž prostřednictvím vyzkoušíte, jestli vaše aplikace stále funguje tak, jak má.

Bleskový rozvoj ve světě vývoje softwaru si žádá moderní přístup ke správě. Dozvíte se, co jsou to agilní metodiky, a představíme vám tu vůbec nejoblíbenější – Scrum. Také si osvojíte další techniky, které se denně v IT odvětví uplatňují, a snadněji tak v nové práci zaplujete do dynamického týmu.

Obsahuje:

Představte si, že vytváříte projekt v týmu. Musíte počítat s tím, že několik členů bude chtít najednou editovat stejný soubor. Tohle vyřeší GIT. Je to nástroj, který umožňuje týmovou práci na projektu. Zároveň díky němu získáte přístup k historii změn v souboru a k větvím projektu.

Podíváme se na nástroje, které usnadňují spolupráci designéra a programátora. Těšte se například na Zeplin, Adobe XD, Avocode nebo Photoshop. Naučíte se základy práce s těmito aplikacemi, abyste z designu vytvořili funkční produkt.

K vytvoření webové stránky nebo e-shopu stačí zvládnout HTML, CSS, JavaScript a nějaký ten redakční systém (CMS). Nyní už se vyznáte ve front-endových technologiích, a tak se vrhneme na CMS. Na příkladu WordPressu si ukážeme, že vytvoření a spravování webové stránky může být hračka.

Programátor k práci neustále využívá celou řadu nástrojů. V kurzu vás s těmi nejoblíbenějšími seznámíme a naučíme vás je. Co jsou Node.js, npm, webpack? K čemu slouží? Přesně to se na hodinách dozvíte.

Všechny osvojené dovednosti plně zužitkujete při práci na projektu. Společně s lektorem a skupinou prodiskutujete téma a pak projekt zrealizujete. Není to jen skvělá příležitost, jak si procvičit nabyté dovednosti, ale také získáte první projekt do portfolia!

Jakmile získáte výše uvedené dovednosti, využijete je pro vytvoření projektu. Spolu s vaším trenérem a skupinou proberete předmět a předpoklady projektu a poté to do něj implementujete.
Projekt bude pro Vás skvělou příležitostí, abyste si osvojili všechny dovednosti, a co víc, můžete je zahrnout do svého prvního profesního portfolia!


Co konkrétně se na kurzu naučíte?

Věděli jste, že JavaScript učíme nejdéle ze všech programovacích akademií ve střední a východní Evropě? Naše lekce na sebe logicky navazují tak, abychom vás vybavili nezbytnými znalostmi a dovednostmi.

Jak používat nástroje a knihovny

Vytváření webových stránek a webových aplikací se těší takové popularitě, že vznikla celá řada řešení, jak proces zefektivnit. Naučíte se například vytvářet styly s CSS preprocesory, používat předpřipravená řešení Bootstrapu a pracovat s mocným frameworkem od Googlu, Angularem.

Vytváření vzhledu a obsahu webových stránek

S použitím technologií HTML5 a CSS3 dokážete vytvořit šablonu webové stránky, umístit libovolný obsah a upravit vzhled podle vlastního přání nebo za použití již hotového designu.

Programování v JavaScriptu

JavaScript je poměrně snadný, ale mocný jazyk. Hravě si osvojíte základy práce programátora, např. kontrolní příkazy. Dozvíte se, co jsou to algoritmy, jak nahlížet na problémy a jak je vyřešit jako programátor.

Týmová práce na projektu

Nejoblíbenější metodologie správy IT projektu je Scrum. Díky ní zvládnete pracovat na týmovém projektu. Scrum dokážete využít v budoucí práci na realizaci projektů a vývoji produktů.


Naučte se, jak vstoupit do IT průmyslu!

Zaregistrujte se na bezplatnou informační schůzku a získejte více informací o akademii a samotném kurzu

Podpora při hledání zaměstnání

Váš cíl je i naším cílem, proto věnujeme zvláštní pozornost tomu abychom zajistili po ukončení kurzu Váš nástup do zaměstnání v oblasti IT.

Podpora kariérního poradce

Budete v dobrých rukou našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích kurzu.

Připravili jsme pro vás seznam náborových otázek a průvodců s nejnovějšími trendy na trhu práce v IT. Pravděpodobně vstupujete na neznámé území, takže chceme, abyste dobře znali tento obor plný různých perspektiv. Budete mít také přístup do naší virtuální knihovny s množstvím užitečných publikací.

HR skupina - školení s HR konzultanty

Ve skupině HR je prováděno specifickéa praktické školení, které se koná v průběhu kurzu. Je veden zkušenými náborovými pracovníky v oblasti IT, kteří vám řeknou, čemu byste měli věnovat pozornost během kurzu tak, abyste jej ukončili a nastoupili ihned do zaměstnání v IT. To je podstatné :)

Success Manažer je tu pro absolventy, pomůže a poradí na každém kroku vašeho vstupu na IT trh :) Potřebujete vyladit Váš profil na LinkedIn nebo životopis? Dejte nám vědět. Určitě Vás překvapíme. :)

Naši absolventi už pracují:

Pokud uvažujete o programování a chcete otestovat své dovednosti, jste na správném místě!

Vyzkoušejte si svůj potenciál v Predispozičním testu.

SDA

Ano, programování je pro každého!

Kurz JavaScript je vhodný i pro lidi bez předchozí zkušenosti s programováním.

01

Náš nejstarší student měl 78 let a nejmladší 13.

02

Až 37% našich studentů jsou ženy.

03

24% našich studentů mělo před vstupem do naší akademie jen dělnickou profesi.

04

Více než 80% studentů během kurzu, bez problémů může pokračovat ve své práci.


Přihlaste se do kurzu a změňte svou budoucnost.

Objevte detaily dalších vypsaných kurzu!

Náš kurz JavaScript trvá 280 tréninkových hodin ve víkendovém režimu.

Začátek:

11.09.2021

Město:

česká republika & slovensko

Celková cena: 56000 CZK

začíná od 560 CZK CZK / měsíc.

SDA

Mnoho způsobů platby

hotovost, půjčka, splátky


Chci začít, co bude dál?

Vyplňte přihlášku na našem webu. Do 48 hodin Vás budeme kontaktovat s komplexními informacemi o kurzu, abychom co nejdříve vyplnili dokumenty a rezervovali Vám místo.
Bedete v dobrých rukách našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích krzu.

Než začnete první kurz, zašleme vám několik materiálů online k samostudiu. Pomůže Vám se naučit primární základy kódování potřebné pro zahájení kurzu. Vezměte prosím na vědomí, že je to povinné.

Kurzy jsou 5-7 měsíců dlouhé v závislosti na typu a průběhu (večer nebo víkend). Jsou vedené zkušenými a profesionálně aktivními programátory. Během kurzu se naučíte všechna tajemství kódování a vytvoříte svůj první kódovací projekt. Provedeme také několik testů, abyste porozuměli a znali vlastní úroveň znalostí. Není to však povinné a nebude to mít vliv na certifikační proces.

Během kurzu a po jeho ukončení Vám náš HR konzultant v oboru IT pomůže najít práci. Připraví Vás na pohovor v oblasti IT, pomůže Vám upravit životopis, zaškolí v měkkých dovednostech a vybaví Vás seznamem nejpopulárnějších otázek a úkolů, které můžete na trhu IT očekávat.