Začínáme s Javou pro začátečníky

česká republika & slovensko - 25.09.2021

Začněte svou kariéru v oboru IT jako Java Developer.
Díky praktickému kurzu a našemu podpůrnému programu při hledání práce, už za pár měsíců budete mít nové místo v IT oboru!

Proč stojí za to vybrat si tento kurz?

Java je programovací jazyk, který je nejvíce žádaný ze strany zaměstnavatelů a nejoblíbenější mezi programátory.

Přátelský pro začátečníky

Jasné a srozumitelné příkazy a přístup k existujícím fragmentům kódu od jiných vývojářů (šetříte čas!).

Je č. 1 z hlediska popularity

Google, Amazon, YouTube, eBay a Twitter používají Java k vývoji softwaru pro PC a mobilní zařízení.

Komunita

Velká komunita programátorů Java znamená, že je snadné najít nápovědu a získat přístup k výukovým programům.

Jak vypadá učení na dálku?

Objevte naši vlastní metodu SDA inIT®. Víme, že nejdůležitější věcí během školení je podpora zkušeného programátora, proto je 73% času vzdáleného kurzu věnováno školení s trenérem.

Živé workshopy - vzdálené skupiny s trenérem

Jedná se o praktické vzdálené skupiny vedené naživo ve virtuální učebně, během které máte kontakt s trenérem i celou skupinou. Během lekcí školitel postupně diskutuje o nových problémech a odpovídá na vaše otázky.

Souhrnný workshop s trenérem

Máte další otázky? Chcete se dozvědět více? Rozvrh kurzu zahrnuje souhrnný workshop s trenérem, během kterého se můžete vrátit k předchozím lekcím nebo se dozvědět více.

Školení

Školení, která se konají po live workshopech, nebo živých kódovacích seminářích, během nichž řešíte úkoly, které od nás dostanete. V průběhu celé relace zůstává trenér k dispozici.

Individuální meeting

Čas přidělený na samostatnou práci na materiále obdrženým na živých workshopech. Abychom Vám pomohli se učit, poskytujeme otevřený prostor pro komunikaci se zbytkem vaší skupiny.

Živé kódování - společné kódování

Během vzdálených živých kurzů se naučíte programovat s trenérem. Trenér váš kód průběžně ověřuje a poskytuje rady.

Balíčky v SDA

Obdržíte knihu napsanou technickým ředitelem SDA. Najdete zde příklady, cvičení a další informace k porozumění a používání technologie JAVA v praxi.

Jedná se o praktické skupinové workshopy implementované na dálku. Během tréninku prochází trenér, živě, společně se studenty témata uvedená v harmonogramu kurzu.
Výuka probíhá ve skupinách do max. 20 osob.

Účastníci kurzu společně programují pod vedením lektora v reálném čase.
To umožňuje průběžné ověřování provedené práce a učení se, jak psát čistý kód.

V rámci tréninkového kurzu student začíná implementaci materiálu s domácími úkoly a zároveň má příležitost průběžně konzultovat s trenérem.

Individuální školení je doba, během níž student (bez trenéra) pokračuje v práci na úkolech v prostoru, který poskytuje SDA, v tzv. otevřené místnosti.

Souhrnný workshop je čas, kdy trenér opakuje rozsah klíčových tematických bloků školení. Díky tomu mohou studenti pokračovat ve školení a mají dobře zvládnuté znalosti potřebné k tomu, aby se dozvěděli víc o následujících úkolech.

Kromě toho získáte přístup k online materiálům, které vám umožní získat teoretické znalosti programování z vybraných dalších tematických stránek.

Testy vám pomohou pochopit, co opakovat, než přejdete k dalšímu bloku znalostí. Díky tomu budete moci průběžně sledovat svůj pokrok.

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát, jehož cílem je potvrdit účast ve výuce [minimálně 60% účast]. Obsahuje také informace o naší Akademii jako pořadateli.

Certifikát SDA potvrzuje vaši účast na kurzu a získání kompetencí pracovat jako programátor. Náš certifikát je široce uznáván mezi IT společnostmi v Evropě.

Balíček Kariéra v IT obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku znalostí.

Během účastí na video tréninku se dozvíte, když vám „zelený zámek“ v prohlížeči poskytuje jen falešný pocit bezpečí, proč musíte být během připojení k bance např. v kavárně opatrní a co to má společného s mícháním odstínů různých barev.
Naučíte se principů různých útoků na internetové aplikace, základy kryptografie a blockchainové technologie, která stojí za vznikem bitcoinu, a uvidíte, co čeká svět s příchodem kvantových počítačů.
Díky těmto znalostem v profesní práci si budete více vědomi hrozeb souvisejících s bezpečností IT a budete se moci vyhnout nejčastějším chybám při vytváření a testování aplikací.

Cyklicky dostanete sadu námi připravených tipů. Vztahují se k trhu práce a činnostem, které stojí za to, aby byl proces hledání práce v IT úspěšný.

Náš kariérni poradce s vámi pracuje samostatně, doprovází vás při ověřování pracovních nabídek, podporuje v průběhu náborového procesu.

Během kurzu máte možnost zúčastnit se 3,5hodinových seminářů s webináři vedených poradcem v oblasti kariéry. Celý proces náboru proběhne od vytvoření životopisu až po profil LinkedIn.

Zúčastníte se individuálního setkání s trenérem, jehož cílem je příprava na technický nábor. Díky tomu se dozvíte, jak vypadá náborový proces v IT a překonáte první stres.

Obdržíte další projekt, který dále obohatí vaše portfolio.

Balíček Kariéra v IT PRO obsahuje všechny prvky obsažené v balíčku Znalostní a Kariéra v IT.

IT odvětví, to je nekončící potřeba zkoumat odborné znalosti, a proto našim studentům poskytujeme bezplatný přístup do virtuální knihovny nakladatelství HELION. Jde o vyhrazenou platformu pro naše studenty a absolventy, díky které můžete prohloubit své znalosti a stát se ještě lepším specialistou. Na naší platformě naleznete knihy vydavatelství Helion, převážně o programování, ale nejenom o něm. Přístup do knihovny je možný jak v průběhu školení, ale také do 1 roku po jeho dokončení.

Kurz je veden pomocí metod a technik distančního vzdělávání. Třídy vede školitel pro skupinu deseti osob. Tato forma školení je nejefektivnější díky možnosti obou věcí – týmové práce a individuální práce se školitelem během hodin. Účastník bude rozvíjet své znalosti, které lze využít při práci v IT odvětví. Jako součást kurzu obdrží účastník školící materiály. Školící materiály sestávají z prezentace a znalostní báze. Kurzy Scrum připravují na zaměstnání agilní metodikou, ta je v IT odvětví nejčastější. Absolvent obdrží samostatný certifikát o absolvování kurzu a další certifikát SDA o kurzu Scrum. Certifikát potvrzuje účast na hodinách, specifikuje předmět školení, počet hodin a informace o organizátorovi školení. Certifikát SDA se vydává v elektronické podobě prostřednictvím certifikované platformy DiplomaSafe a je samostatným dokumentem od certifikátu o absolvování kurzu, který potvrzuje absolvování kurzu na úrovni požadované SDA. Pro získání certifikátu SDA je nutná účast na celém školení a absolvování závěrečného testu.

Váš mentor je osoba, která je vaším školitelem od počátku vašeho studia do max. 3 měsíců od ukončení kurzu. Spolupráce s mentorem pokrývá tři klíčové oblasti: Rozvoj, kariéra a úspěch. V rámci „Rozvoje“ bude váš mentor pravidelně doporučovat položky z knihovny SDA, pozoruhodné publikace a informace o akcích v odvětví, o konferencích, školeních a webinářích. Po ukončení školení váš mentor domluví tříhodinové dálkové individuální konzultace se školitelem, s nímž budete moci diskutovat o otázkách týkajících se IT odvětví. Po skončení školení obdržíte seznam školitelů, se kterými můžete uskutečnit konzultace. Také obdržíte informace o jejich dostupnosti. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci, nebude mít nárok na žádnou náhradu. V rámci „Kariéry“ s vámi váš mentor vytvoří seznam společností a strategii, jak je oslovit. Spolu s vámi zpřesní váš životopis, profil kandidáta a profil na LinkedIn. Mentor pro vás připraví pracovní inzeráty, které odpovídají vašim schopnostem a očekáváním. V rámci „Kariéry“ obdržíte minimálně 10 nabídek z regionu, ve kterém žijete, a z jiných regionů, které uvedete. Obdržíte také Kartu pokroku, díky níž bude mentor schopen efektivně sledovat váš pokrok. V rámci „úspěchu“ bude s vámi váš mentor spolupracovat při navazování vztahů s náboráři na LinkedIn. Představí vám řadu tipů, díky nimž můžete získat první zaměstnání nezřejmým způsobem. Váš mentor bude organizovat simulace náborového pohovoru s naším kariérním poradcem. Během hledání zaměstnání po dobu tří měsíců od skončení školení váš mentor uspořádá tři půlhodinové individuální konzultace na dálku s kariérním poradcem, díky nimž se lépe připravíte na přijímací pohovor. V případě, že účastník neuplatní právo na konzultaci s kariérním poradcem, nebude mít nárok na žádnou náhradu.

Během školení vás čeká tříhodinové setkání s kariérním poradcem, díky kterému se dozvíte o specifikách fungování moderních IT týmů. Během tohoto setkání bude kariérní poradce analyzovat vaše silné a slabé stránky, na kterých byste měli pracovat. Společně proberete různé možnosti kariérního postupu na základě vašich znalostí, pracovních zkušeností, dovedností a zájmů. Promluvíte si o dalších krocích, které můžete podniknout k dosažení svého profesního cíle.

BALÍČKY - JAVA OD ZÁKLADŮ

Než si vyberete ten správný balíček, přečtěte si jeho obsah!

 • i Cvičebnice
 • i Živý workshop s trenérem
 • i Živé kódování s trenérem
 • i Školení s trenérem
 • i Individuélní školení
 • i Souhrnný workshop s trenérem
 • i Doplňkový kurz ve formě videa
 • i Test
 • i Osvědčení o absolvování kurzu
 • i Certifikát SDA
 • i Cyber Security - zabezpečení IT
 • i IT Direction Package
 • i Individuální konzultace s kariérním poradcem
 • i HR třída - praktické semináře
 • i IT interview
 • i Projekt +
 • i Přístup do knihovny SDA
 • i Kurz SCRUM
 • i Váš mentor
 • i Příprava na zaměstnání
 • PMT
 • CENA ZA KURZ
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 9142 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  64000 CZK
Záruky práce
 • Cvičebnice i

 • Živý workshop s trenérem i

 • Živé kódování s trenérem i

 • Školení s trenérem i

 • Individuélní školení i

 • Souhrnný workshop s trenérem i

 • Doplňkový kurz ve formě videa i

 • Test i

 • Osvědčení o absolvování kurzu i

 • Certifikát SDA i

 • Cyber Security - zabezpečení IT i

 • IT Direction Package i

 • Individuální konzultace s kariérním poradcem i

 • HR třída - praktické semináře i

 • IT interview i

 • Projekt + i

 • Přístup do knihovny SDA i

 • Kurz SCRUM i

 • Váš mentor i

 • Příprava na zaměstnání i

 • PMT: 15285 CZK
 • CENA ZA KURZ:
  107000 CZK

Aplikovat

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a my vás budeme kontaktovat, abychom vám poskytli kurz technologie, o který máte zájem
(plný obsah informační doložky)

* Povinná pole
Vyplňte formulář a získejte financování od našeho partnera Zonky

 

Věděl jsi, že...?

SDA úspěšně dokončila přes 200 kurzů Java pro začátečníky

Je to skvělé místo pro zahájení výuky programování! Trenéři jsou přátelští a nápomocní i mimo kurzy. Další bonus: můžete potkat mnoho ambiciózních lidí, kteří mají stejné cíle. To vám pomůže najít cestu v novém prostředí.

Mark Marcinski

absolvent Java pro začátečníky

Věděl jsi, že ...?

Java vývojář má hrubou počáteční mzdu kolem

data z portálu PRACUJ, únor 2019

4000 EUR net

Rozvrh kurzů

Obsahuje:

Pro začátek vám představíme svět programování. Seznámíte se zde, se základními problémy, které programátor potřebuje poznat, aby mohl úspěšně řešit. Naučíte se také, jak přenést řešení problému ze své hlavy, z myšlenky na text.

V dalším kroku se seznámíte s Javou – jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. Naučíte se, jak přeložit soubor obsahující text do funkční aplikace. Společně budeme vyvíjet jednoduché aplikace s nejdůležitějšími aplikovanými základy jazyka Java.

Algoritmus je přesně definovaný způsob řešení určité skupiny problémů. Můžete například zamíchat balíček s kartami – ale jste schopní popsat krok za krokem, jak jste to udělali? Bez přeskočení, vynechání nějakého bodu? Tento modul se zaměřuje na přesnou prezentaci myšlenek pomocí kódu.
Kromě toho se naučíte rozumět základním datovým strukturám, které nás obklopují ve světě programování. Například všichni víme, jak funguje prodejní série v obchodě – obchodní linie. V průběhu výuky převedeme takovou obchodní linií do světa programování – a mnohem více!

Jedná se o technologie určené k vytváření webových stránek. Webové prohlížeče analyzují kód uložený těmito nástroji a zobrazují funkční stránky.
HTML je zodpovědná za obsah webu, CSS za jeho vzhled a JavaScript za jeho fungování.

Obsahuje:

Velká část vývoje softwaru spočívá v jeho testování. Takto se ujistíte, že kód, který jste napsali, funguje správně. TDD je metoda vytváření kódu, která ještě než začnete psát test, a napíšete kód, tak aby testy mohly ověřit správnou funkci kódu.

Kódy můžete psát různými způsoby – je však důležité to udělat správně. „Správnost“ je definována osvědčenými postupy, tj. souborem osvědčených (nejlepších) postupů, které mají být použity.

Při vývoji softwaru se často setkáváte s problémem, se kterým již někdo jiný zápasil. Opakovaně použitelná řešení problémů, které jsou spojeny s vytvořením části aplikace, se nazývají návrhové vzory. Seznámíte se s nejčastěji používanými návrhovými vzory a zjistíte, kdy a jak je aplikovat.

Obsahuje:

Dalším typem databází jsou databáze NoSQL – liší se způsobem ukládání dat. Tyto databáze ukládají samostatný dokument, který představuje samostatný kus reality.

Až bude Vaše databáze a aplikace připravena, musíte tyto dvě věci propojit. K tomu můžete použít nástroje JDBC a Hibernate.
V této fázi budete moci vyvinout aplikaci, která umí číst data z databáze a do ní jí zaznamenávat.

Obsahuje:

Bylo vytvořeno mnoho nástrojů, které pomáhají programátorům při vývoji složitých aplikací.
Spring patří k nejoblíbenějším.
Ve Springu můžete aplikovat řešení, která podporují záznam dat, ochranu aplikací, vytváření online aplikací a mnoho dalších.

Obsahuje:

Představte si scénář, ve kterém vyvíjíte projekt se svým týmem. Může se stát, že několik lidí by současně chtělo upravit stejný soubor. Vznikl by problém a Váš tým by se musel rozhodnout, kdo bude upravovat první a kdo bude další, atd.
Tyto potíže jsou řešeny pomocí GIT, tj. nástroje, který umožňuje týmovou práci na projektu. Ve skutečnosti je GIT něco více – například umožňuje zobrazit historii změn souborů a větví ve vašem projektu.

Tato služba se často využívá ba bázi klient – server. Klient využívá to, co server nabízí. Naučíte se, jak tvořit na serverech, jak je konfigurovat a jak s nimi komunikovat.

Aplikace založené na Java běží na různých operačních systémech díky procesu, kdy je na prvním místě spuštěn virtuální stroj Java (zodpovědný za fungování naší aplikace). V tomto modulu si probereme, proč se to tak děje a jaké jsou výhody virtuálního stroje Java pro programátora.

Při týmové práci na projektu je dobré přijmout nějakou metodologii. Pro projekty vývoje softwaru se často používají tzv. Agilní metody. Jejich principem je vývoj požadavků a práce založená na malých krocích.

Pokud používáte webový prohlížeč, ten komunikuje se serverem, který určuje, která data budou zobrazena. S pomocí Angular (spolu s HTML, CSS a TypeScript) lze vytvářet robustní, moderní jednostránkové webové aplikace, které tato data zobrazují uživateli.

Jakmile získáte výše uvedené dovednosti, využijete je pro vytvoření projektu. Spolu s vaším trenérem a skupinou proberete předmět a předpoklady projektu a poté to do něj implementujete.
Projekt bude pro Vás skvělou příležitostí, abyste si osvojili všechny dovednosti, a co víc, můžete je zahrnout do svého prvního profesního portfolia!


Co přesně se během kurzu naučíte?

Věděli jste, že pokud jde o výuku Java, máme největší zkušenosti ze všech programovacích akademií ve střední a východní Evropě? Díky tomu jsme vyvinuli komplexní školící kurs tak abychom vás vybavili v široké, potřebné znalosti a dovednosti.

Použití programovacích nástrojů

Seznámíte se s programovacím prostředím nezbytným pro implementaci vývojových úkolů a optimalizaci produktivity. To zahrnuje nástroje pro navrhování rozhraní, správu verze kódu, na kterém pracujete, vytváření databází, poskytování výzev k syntaxi kódu atd.

Technologie potřebné pro efektivní práci programátora

Snažíme se vás komplexně připravit na nezávislé programování a vybavíme vás nástroji, které vám během kurzu pomohou vybudovat vaše první profesní portfolio! :)

Java kódování

Získáte dovednosti potřebné k napsání kódu, ověření jeho správnosti a vytvoření algoritmů a databází. Kromě toho se seznámíte s návrhovými vzory, tj. S některými typy standardů, díky nimž bude váš kód čitelný a strukturovaný.

Projektová práce - stejně jako ta ve vaší budoucí společnosti!

Nejoblíbenější metodologií při řízení projektů IT je Agile Scrum Methodology. Pomůže vám seznámit se s takzvaným vývojovým rámcem, který budete moci použít ve své budoucí práci na realizaci projektů a vývoji produktů.


Naučte se, jak vstoupit do IT průmyslu!

Zaregistrujte se na bezplatnou informační schůzku a získejte více informací o akademii a samotném kurzu

Podpora při hledání zaměstnání

Váš cíl je i naším cílem, proto věnujeme zvláštní pozornost tomu abychom zajistili po ukončení kurzu Váš nástup do zaměstnání v oblasti IT.

Podpora kariérního poradce

Budete v dobrých rukou našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích kurzu.

Připravili jsme pro vás seznam náborových otázek a průvodců s nejnovějšími trendy na trhu práce v IT. Pravděpodobně vstupujete na neznámé území, takže chceme, abyste dobře znali tento obor plný různých perspektiv. Budete mít také přístup do naší virtuální knihovny s množstvím užitečných publikací.

HR skupina - školení s HR konzultanty

Ve skupině HR je prováděno specifickéa praktické školení, které se koná v průběhu kurzu. Je veden zkušenými náborovými pracovníky v oblasti IT, kteří vám řeknou, čemu byste měli věnovat pozornost během kurzu tak, abyste jej ukončili a nastoupili ihned do zaměstnání v IT. To je podstatné :)

Success Manažer je tu pro absolventy, pomůže a poradí na každém kroku vašeho vstupu na IT trh :) Potřebujete vyladit Váš profil na LinkedIn nebo životopis? Dejte nám vědět. Určitě Vás překvapíme. :)

Naši absolventi už pracují:

Pokud uvažujete o programování a chcete otestovat své dovednosti, jste na správném místě!

Vyzkoušejte si svůj potenciál v Predispozičním testu.

SDA

Ano, programování je pro každého!

Kurz Software Tester je vhodný i pro lidi bez předchozí zkušenosti s programováním.

01

Náš nejstarší student měl 78 let a nejmladší 13.

02

Až 37% našich studentů jsou ženy.

03

24% našich studentů mělo před vstupem do naší akademie jen dělnickou profesi.

04

Více než 80% studentů během kurzu, bez problémů může pokračovat ve své práci.


Přihlaste se do kurzu a změňte svou budoucnost.

Objevte detaily dalších vypsaných kurzu!

Náš kurz Java trvá 327 tréninkových hodin ve víkendovém režimu.

Začátek:

25.09.2021

Město:

česká republika & slovensko

Celková cena: 64000 CZK

začíná od 9142 CZK CZK / měsíc.

SDA

Mnoho způsobů platby

hotovost, půjčka, splátky


Chci začít, co bude dál?

Vyplňte přihlášku na našem webu. Do 48 hodin Vás budeme kontaktovat s komplexními informacemi o kurzu, abychom co nejdříve vyplnili dokumenty a rezervovali Vám místo.
Bedete v dobrých rukách našeho kariérního poradce, který se bude starat o personální organizaci našich studentů a absolventů v jednotlivých fázích krzu.

Než začnete první kurz, zašleme vám několik materiálů online k samostudiu. Pomůže Vám se naučit primární základy kódování potřebné pro zahájení kurzu. Vezměte prosím na vědomí, že je to povinné.

Kurzy jsou 5-7 měsíců dlouhé v závislosti na typu a průběhu (večer nebo víkend). Jsou vedené zkušenými a profesionálně aktivními programátory. Během kurzu se naučíte všechna tajemství kódování a vytvoříte svůj první kódovací projekt. Provedeme také několik testů, abyste porozuměli a znali vlastní úroveň znalostí. Není to však povinné a nebude to mít vliv na certifikační proces.

Během kurzu a po jeho ukončení Vám náš HR konzultant v oboru IT pomůže najít práci. Připraví Vás na pohovor v oblasti IT, pomůže Vám upravit životopis, zaškolí v měkkých dovednostech a vybaví Vás seznamem nejpopulárnějších otázek a úkolů, které můžete na trhu IT očekávat.